Jobb felső infóblokk

Projektadatok


 

Kedvezményezett neve: Lenti Város Önkormányzata
Projekt címe: Belterületi csapadékvíz elvezetés és vízrendezés Lentiben
Szerződött támogatás összege: 124 611 628 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezési dátuma: 2023.11.30.
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00024

Rövid összefoglalás a projektről

A projekt általános célja a TOP-2.1.3. projekt felhívásával összhangban Lenti belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. Cél a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. Konkrét cél az ár és belvíz veszélyeztetettségi szempontból veszélyeztetett Lenti város környezetbiztonságának növelése a meglévő csapadékvíz-elvezető, belvízelvezető rendszer különböző műszaki megoldásokkal történő felújításával, kialakításával Lentiben a Bánffy Miklós utca területén. További cél a megújult bel-, és csapadékvíz-elvezető rendszer hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása (rendszeres karbantartás, a rendszer folyamatos ellenőrzése), amely segíti a további környezeti károk elkerülését, valamint a fejlesztés megvalósításával a csapadékvíz okozta károk minimalizálása, az épített környezet értékeinek megóvása.

A Bánffy Miklós utca csapadékvizeit jelenleg kétoldali, trapézszelvényű útárkok gyűjtik össze és – az utca lejtésének megfelelően – két irányban vezetik el a Petőfi Sándor, illetve Táncsics Mihály utcai, továbbá a Bánffy utcához csatlakozó Ifjúság és Szövetkezet utcai zárt, gravitációs csatornákba, mint befogadókba. Az utca szilárd burkolatú, melynek átlagos szélessége 5.0-5.1 m. A meglévő aszfaltburkolat széle több helyen mozaikosan repedezett, megsüllyedt, helyreállítása indokolt. Az előkészítés során megvizsgálásra kerültek a település csapadékvíz elvezetésének lehetőségei, melynek keretében kiderült, hogy az árokhálózatba került csapadékvizek kártétel nélküli elvezetésének biztosítását a jelenlegi nyílt árkos elvezetés nem tudja biztosítani, szükséges az utca csapadékvíz elvezető rendszerének komplex rendezése. A meglévő árok folyamatosan feliszapolódik a rézsűkről bemosódott talaj miatt. A burkolt út és padka is elmozdult (süllyed) az árok irányába, ennek eredményeként a burkolat széle több helyen (szinte folyamatosan) „leszakadt” mozaikosan eltört az aszfalt.

A kapubejárók alatt többnyire O30, vagy azt meghaladó méretű beton, vagy műanyagcső átereszek találhatók. A bejárók különböző – aszfalt, beton, térkő, zúzott kő – burkolattal ellátott, vagy a földrátöltés fűvel benőtt. Az utca déli oldalán zárt csapadékcsatorna épül az útárok helyén, míg az É-i útárok szikkasztóárok funkciót kap, azaz az árokszelvény bővítését követően geotextíliával körbevett kulé-kavics szivárgótest kerül kialakításra.

A beruházás során a csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása, átereszek átépítése, bővítése, a fejlesztés miatt szükséges útátvágások és helyreállító munkálatai kerülnek megvalósításra.

A pályázat megvalósítása során Lenti Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására, valamint szemléletformáló programsorozat megrendezésre, melynek fő célja a vizek helyben tartásának fontosságának bemutatása és ehhez kapcsolódó gyakorlati megoldások megismertetése.

A beruházás műszaki tartalmú dokumentumainak elkészítésére tervező cég kerül beszerzésre, az építés megfelelő színvonalú és minőségű elvégzését szolgálja majd a műszaki ellenőri tevékenység, a projekt megvalósulását pedig a projektmenedzsment szervezet biztosítja, továbbá a közbeszerzés lefolytatására felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kerül felkérésre.

A projekt időtartama az előkészítési munkálatokkal együtt 16 hónap, mely időszakra összesen 5 mérföldkő került betervezésre. A fejlesztést Lenti Város Önkormányzata konzorciumi formában valósítja meg, konzorciumi partnere a Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt összértéke 123.770.730 Ft, a beruházás eredményeként Lentiben összesen 1.725 fm hosszúságban kerül felújításra a bel- és csapadékvíz elvezetési hálózat. A pályázat összeállítása során fontos szempont volt, hogy csak a helyben nem hasznosítható vizek kerüljenek elvezetésre (pl.: szikkasztó árkok kialakítása). A fejlesztés hiányzó bel-és csapadékvíz-elvezetési kapacitások megvalósítását célozza meg. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó környezetbiztonsági fejlesztés eredményeként csökken a belterületi károk kialakulásának kockázata. A projekt célja a klímaváltozásra való felkészülés, a várhatóan egyre gyakrabban előforduló nagy intenzitású csapadék mennyiségének megfelelő elvezetése.